Empresa

Experiencia e tradición con proxección de futuro

En Obradoiro Gráfico levamos más de 15 años causándolles excelente impresión ás máis importantes editoriais galegas, institucións e organismos públicos, fundacións, editores, empresas e particulares.

Somos unha clásica imprenta comercial con vocación e saber facer universal dentro do sector gráfico. Consecuentemente, imprimimos, mediante encarga, libros, revistas, folletos, carteis e papelería en xeral, tanto en branco e negro coma en cor.

Unimos e conciliamos tradición e modernidade.

Proxecto financiado: